คนทำงาน

กับชีวิตในหนึ่งวัน

พฤติกรรม ที่นอนดึก นอนไม่หลับ ทานบุฟเฟ่ต์บ่อยครั้ง สังสรรค์ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ จนบั่นทอนคุณภาพชีวิต


ทำงานหนัก ใช้ร่างกายและสมองเยอะ ทำให้พลังชีวิตถดถอย เครียด เหนื่อยล้า ไม่สดชื่น ซึมเศร้า อายุสั้นลง


มลภาวะรอบตัว ควันพิษ สารเคมีในอาหาร แสงแดด แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพ์ / มือถือ ทำให้คุณดูแก่ก่อนวัย


โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ย่อมทำให้มีโอกาสเจ็บป่วย ติดเชื้อได้ง่าย และบางครั้งอันตรายถึงชีวิต

Line สอบถาม

คนทำงาน

กับชีวิตในหนึ่งวัน

พฤติกรรม ที่นอนดึก นอนไม่หลับ ทานบุฟเฟ่ต์บ่อยครั้ง สังสรรค์ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ จนบั่นทอนคุณภาพชีวิต


ทำงานหนัก ใช้ร่างกายและสมองเยอะ ทำให้พลังชีวิตถดถอย เครียด เหนื่อยล้า ไม่สดชื่น ซึมเศร้า อายุสั้นลง


มลภาวะรอบตัว ควันพิษ สารเคมีในอาหาร แสงแดด แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพ์ / มือถือ ทำให้คุณดูแก่ก่อนวัย


โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ย่อมทำให้มีโอกาสเจ็บป่วย ติดเชื้อได้ง่าย และบางครั้งอันตรายถึงชีวิต

Line สอบถาม

เพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ

บำรุงจบในกล่องเดียว

ทานได้ทุกวัย – ทุกวัน

คนทำงาน

กับชีวิตในหนึ่งวัน

พฤติกรรม ที่นอนดึก นอนไม่หลับ ทานบุฟเฟ่ต์บ่อยครั้ง สังสรรค์ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ จนบั่นทอนคุณภาพชีวิต


ทำงานหนัก ใช้ร่างกายและสมองเยอะ ทำให้พลังชีวิตถดถอย เครียด เหนื่อยล้า ไม่สดชื่น ซึมเศร้า อายุสั้นลง


มลภาวะรอบตัว ควันพิษ สารเคมีในอาหาร แสงแดด แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพ์ / มือถือ ทำให้คุณดูแก่ก่อนวัย


โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ย่อมทำให้มีโอกาสเจ็บป่วย ติดเชื้อได้ง่าย และบางครั้งอันตรายถึงชีวิต

Line สอบถาม

เราได้เพิ่มส่วนผสม “พิเศษ” ไม่เหมือนใคร

เห็ดยามาบูชิตาเกะ เป็นส่วนผสมหลักใน DURO พิสูจน์ทางการแพทย์ญี่ปุ่น มีสาร lantinan และ glucan สรรพคุณช่วยป้องกัน และยังยั้งเซลล์มะเร็ง และ ช่วยบำรุงสุขภาพคนทำงาน

เพราะคุณคือคนทำงาน “ไลโคปีน” จึงจำเป็น

ไลโคปีน คือสารที่สกัดจากมะเขือเทศ ช่วยป้องกันมะเร็ง ซึ่งเกิดได้ในคนทำงานทุกวัย เวลาซื้ออาหารเสริม ให้เลือกที่ผสมไลโคปีน เพราะคือสิ่งจำเป็น และ DURO ผสมมาให้แล้ว !

DURO ทานเป็นช่วงก็ได้ ทานทุกวันก็ยิ่งดี

ดูโร่ เป็นมากกว่าอาหารเสริม ด้วย 2 พลังบำรุง ฟื้นฟูคนทำงาน และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน | ทานทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเวลา

ระยะเห็นผล

1 สัปดาห์แรก : เริ่มเห็นผลตั้งแต่ 7 วันแรก รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง สุขภาพแข็งแรงขึ้น

ภายใน 1 เดือน : สุขภาพโดยรวม และภูมิคุ้มกันดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมสำหรับทุกกิจกรรม

3 เดือน และหลังจากนั้น : สุขภาพทั้งระบบ รวมถึงภูมิคุ้มกัน ได้รับการฟื้นฟูจนแข็งแรงเต็มที่

* ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นการดูดซึม การดูแลตนเอง ภาวะทางอารมณ์ ฯลฯ  

DURO ทานเป็นช่วงก็ได้ ทานทุกวันก็ยิ่งดี

ดูโร่ เป็นมากกว่าอาหารเสริมชาย ด้วย 2 พลังบำรุง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน | ใช้ทานตอนมีกิจกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ หรือ ทานทุกวัน เพื่อสุขภาพชายที่ดีตลอดเวลา ก็ได้เช่นกัน

ระยะเห็นผล

1 สัปดาห์แรก : เริ่มเห็นผลตั้งแต่ 7 วันแรก รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง สุขภาพชายแข็งแรงขึ้น

ภายใน 1 เดือน : สุขภาพชายโดยรวม และภูมิคุ้มกันดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมสำหรับทุกกิจกรรม

3 เดือน และหลังจากนั้น : สุขภาพชาย รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน ได้รับการฟื้นฟูจนแข็งแรงเต็มที่

* ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นการดูดซึม การดูแลตนเอง ภาวะทางอารมณ์ ฯลฯ  

เราได้เพิ่มส่วนผสม “พิเศษ” ไม่เหมือนใคร

เห็ดยามาบูชิตาเกะ เป็นส่วนผสมหลักใน DURO พิสูจน์ทางการแพทย์ญี่ปุ่น มีสาร lantinan และ glucan สรรพคุณช่วยป้องกัน และยังยั้งเซลล์มะเร็ง และ ช่วยบำรุงสุขภาพคนทำงาน

เพราะคุณคือคนทำงาน “ไลโคปีน” จึงจำเป็น

ไลโคปีน คือสารที่สกัดจากมะเขือเทศ ช่วยป้องกันมะเร็ง ซึ่งเกิดได้ในคนทำงานทุกวัย เวลาซื้ออาหารเสริม ให้เลือกที่ผสมไลโคปีน เพราะคือสิ่งจำเป็น และ DURO ผสมมาให้แล้ว !

DURO ทานเป็นช่วงก็ได้ ทานทุกวันก็ยิ่งดี

ดูโร่ เป็นมากกว่าอาหารเสริมชาย ด้วย 2 พลังบำรุง ฟื้นฟูคนทำงาน และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน | ทานทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเวลา

ระยะเห็นผล

  1 สัปดาห์แรก : เริ่มเห็นผลตั้งแต่ 7 วันแรก รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง สุขภาพแข็งแรงขึ้น

  ภายใน 1 เดือน : สุขภาพโดยรวม และภูมิคุ้มกันดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมสำหรับทุกกิจกรรม

  3 เดือน และหลังจากนั้น : สุขภาพทุกระบบ รวมถึงภูมิคุ้มกัน ได้รับการฟื้นฟูจนแข็งแรงเต็มที่

* ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นการดูดซึม การดูแลตนเอง ภาวะทางอารมณ์ ฯลฯ  

ช่องทางสั่งซื้อ

ส่วนประกอบ สมุนไพร 18 ชนิด

สมุนไพรตัวเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน MDX สกัดสมุนไพรด้วยด้วยกรรมวิธีล่าสุด เพื่อให้ได้สารธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอ และผสมกันในอัตราส่วนที่พอดี ตามหลักธาตุร้อนและเย็น MDX จึงเป็นอาหารเสริมผู้ชายจากสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด

มีโรค เบาหวาน ความดัน ทานได้ ?

DURO ตรวจสอบจากห้องแล็บ ปราศจากสารกระตุ้นที่อันตรายต่อโรคประจำตัว ผู้มีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดัน และอื่นๆ สามารถทานได้

ผู้สูงอายุ 60-70 ปีขึ้นไป ทานได้ ?

DURO ถูกคิดค้นบนพื้นฐานของความใส่ใจต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงาน วัยกลางคน หรือผู้สูงอายุ สามารถทานได้ โดยปราศจากผลข้างเคียง

ทานอย่างไร ได้ผลดี

บำรุงเร่งด่วน : ทานก่อนนอน 2 แคปซูล 2 อาทิตย์แรก จากนั้น 1 แคปซูล

บำรุงประจำวัน : ทานก่อนนอน 1 แคปซูล ทุกวัน

ทานอย่างไร ได้ผลดี

บำรุงเร่งด่วน : ทานก่อนนอน 2 แคปซูล 2 อาทิตย์แรก จากนั้น 1 แคปซูล

บำรุงประจำวัน : ทานก่อนนอน 1 แคปซูล ทุกวัน

ทานอย่างไร ได้ผลดี

บำรุงเร่งด่วน : ทานก่อนนอน 2 แคปซูล 2 อาทิตย์แรก จากนั้น 1 แคปซูล

บำรุงประจำวัน : ทานก่อนนอน 1 แคปซูล ทุกวัน

* สามารถทานจนสมรรถภาพทางเพศกลับมาดีขึ้น แล้วหยุดทาน หรือทานทุกวัน เพื่อบำรุงสุขภาพ ให้แข็งแรงตลอดเวลาก็ได้เช่นกัน

โปรโมชั่นสุดคุ้ม

1 กล่อง (30 แคปซูล) = 1200
2 กล่อง (60 แคปซูล) แถม 1 แผง = 2400
3 กล่อง (90 แคปซูล) แถม 1 แผง = 3500
4 กล่อง (120 แคปซูล) แถม 2 แผง = 4600

5 กล่อง (150 แคปซูล) แถม 2 แผง = 5700
6 กล่อง (180 แคปซูล) แถม 1 กล่องใหญ่ = 6800
7 กล่อง (210 แคปซูล) แถม 1 กล่องใหญ่ = 7900
8 กล่อง (240 แคปซูล) แถม 2 กล่องใหญ่ = 8900

โปรโมชั่นสุดคุ้ม

1 กล่อง (30 แคปซูล) = 1200
2 กล่อง (60 แคปซูล) แถม 1 แผง = 2400
3 กล่อง (90 แคปซูล) แถม 1 แผง = 3500
4 กล่อง (120 แคปซูล) แถม 2 แผง = 4600

5 กล่อง (150 แคปซูล) แถม 2 แผง = 5700
6 กล่อง (180 แคปซูล) แถม 1 กล่อง = 6800
7 กล่อง (210 แคปซูล) แถม 1 กล่อง = 7900
8 กล่อง (240 แคปซูล) แถม 2 กล่อง = 8900

ช่องทางสั่งซื้อ

ช่องทางสั่งซื้อ

  • สั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 50-100 บาท
  • สามารถแจ้งว่าไม่ต้องการระบุชื่อสินค้า เพื่อความเป็นส่วนตัว
  • สั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 50-100 บาท
  • สามารถแจ้งว่าไม่ต้องการระบุชื่อสินค้า เพื่อความเป็นส่วนตัว

* สั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 50-100 บาท | สามารถแจ้งว่าไม่ต้องการระบุชื่อสินค้า เพื่อความเป็นส่วนตัว

ช่องทางสั่งซื้อด่วน

หรือชื่อเล่น
ข้อมูลส่วนตัว ถูกเก็บเป็นความลับ
เพื่อแจ้งการจัดส่ง และวิธีชำระเงิน

ช่องทางสั่งซื้อด่วน

หรือชื่อเล่น
ข้อมูลส่วนตัว ถูกเก็บเป็นความลับ
เพื่อแจ้งการจัดส่ง และวิธีชำระเงิน