ช่องทางสั่งซื้อ

การจัดส่งรวดเร็ว

สั่งซื้อก่อน 11.00 จัดส่งวันเดียวกัน

การจัดส่งรวดเร็ว

สั่งซื้อก่อน 11.00 จัดส่งวันเดียวกัน

การจัดส่งรวดเร็ว

สั่งซื้อก่อน 11.00 จัดส่งวันเดียวกัน

บริการจัดส่งต่างประเทศ ค่าส่งเริ่มต้นเพียง 300 บาท ติดต่อเราผ่าน Line : @herblex หรือ [email protected] เพื่อทำการสั่งซื้อ


Shipment starts from 300 bahts 

Payment :

  • Credit card
  • Paypal – [email protected]
  • Wire transfer – HERBLEX CO.LTD | Kasikorn Bank | 114-2-78621-0 | SWIFT : KASITHBK
Order by Line Order by e-mail

ลงทะเบียน (4-14 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 700 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 600 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 300 บาท

EMS (3-7 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 1100 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 1000 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 700 บาท

DHL (2-4 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 1900 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 1800 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 1500 บาท

บริการจัดส่งต่างประเทศ ค่าส่งเริ่มต้นเพียง 300 บาท ติดต่อเราผ่าน Line : @duromen หรือ [email protected] เพื่อทำการสั่งซื้อ


Shipment starts from 300 bahts 

Payment :

  • Credit card
  • Paypal – [email protected]
  • Wire transfer – MDXFORMEN CO.LTD | Kasikorn Bank | 031-1-29843-7 | SWIFT : KASITHBK

ลงทะเบียน (4-14 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 700 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 600 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 300 บาท

EMS (3-7 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 1100 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 1000 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 700 บาท

DHL (2-4 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 1900 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 1800 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 1500 บาท

Order by Line Order by e-mail

บริการจัดส่งต่างประเทศ ค่าส่งเริ่มต้นเพียง 300 บาท ติดต่อเราผ่าน Line : @herblexduro หรือ [email protected] เพื่อทำการสั่งซื้อ


Shipment starts from 300 bahts 

Payment :

  • Credit card
  • Paypal – [email protected]
  • Wire transfer – HERBLEX CO.LTD | Kasikorn Bank | 114-2-78621-0 | SWIFT : KASITHBK

ลงทะเบียน (4-14 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 700 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 600 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 300 บาท

EMS (3-7 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 1100 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 1000 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 700 บาท

DHL (2-4 วัน)
: 1-2 กล่อง ค่าส่ง 1900 บาท
: 3-6 กล่อง ค่าส่ง 1800 บาท
: 7 กล่องขึ้นไป ค่าส่ง 1500 บาท

Order by Line Order by e-mail